Áp đảo với thưởng nạp tiền lên tới +50%
Gia tăng lãi thêm 1,5 lần
Có thể rút tiền
Không phí hoa hồng
Dễ dàng lấy 50% của bạn
Nạp tiền
Nhận 50% của bạn
Dễ dàng rút 50% của bạn
Giao dịch số lượng lô bằng một nửa số tiền thưởng.
Hoặc chỉ bằng một phần ba số tiền thưởng nếu bạn được xếp hạng Platinum.
Và số tiền thưởng của bạn sẽ tự động trở thành tiền của bạn, sẵn sàng để rút ra.